Тухли

   За стените в нашите сгради използваме керамичните блокове  POROTHERM на Wienerberger, които са с вертикални кухини, много на брой камери и отлична топлоизолация. С POROTHERM 25 N+F без допълнителна защита се осигурява необходимият коефициент на топлопреминаване  за външни стени.

  Керамични блокове с кухини са с повишени топлоизолационни характеристики. С тези блокове се изпълняват еднослойни стени без необходимост от допълнителна топлоизолация, отговарящи на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер.
Керамичните блокове POROTHERM са и с много добри звукоизолационни характеристики  и дори и при тънки преградни стени, изграждани с POROTHERM 12 N+F, се постигат изискваните за  защита от шум  за преградни стени в жилища

  Блоковете POROTHERM притежават отлични якостни показатели и са подходящи за изграждане на носещи стени.

                                  

              

                    

                                                                        увеличи изображенията