Политика на поверителност

   

 1. Въведение

 Настоящата политика за поверителност на уебсайта www.kast.bg, собственост на администратора на лични данни  „КАСТ“ ЕООД, се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 Като използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с настоящата политика за поверителност. Ето защо, моля да я прочетете внимателно и да се запознаете с нейното съдържание.

 

 1. Информация за администратора на лични данни

Уеб сайтът www.kast.bg  е собственост на администратора на лични данни „КАСТ“ ЕООД. „КАСТ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104613507, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. „Полтава“ № 3, вх. „З“, имейл адрес за информация kromavt@gmail.com  и телефон за контакт 062/ 601156.

 

 1. Информация за надзорния орган

Надзорен орган във връзка със защита на личните данни в Република България е Комисията за защита на личните данни, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: +3592/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg,  интернет страница: http://www.cpdp.bg.

 

 1. Цели и обхват

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви информира как и защо обработваме личните Ви данни, какви са вашите права като субект на лични данни и реда за упражняването им. Тя се прилага само по отношение на обработването на лични данни на потребителите на уеб сайта или на техните представители.

 

 1. Събиране на информация

 Уебсайт:

 Нашият сървър автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог  файлове, които браузърът ви автоматично предава по време на сърфиране. Това са:

 • Тип на браузъра и версия на браузъра;
 • Използвана операционна система;
 • URL адрес на референтните страници, от които идвате;
 • Време на заявката на сървъра;

Тези данни не могат да бъдат определящи за разпознаване на конкретни лица. Сливането на тези данни с други източници на данни няма да бъде извършено. Запазваме си правото да проверяваме тези данни в случай, че имаме конкретни индикации за незаконно използване или опит за зловредни действия от страна на някой потребител.

  Форма  за  контакт:

Ако ни изпратите запитвания чрез нашата форма за контакт, вашите данни за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени, за да се обработи запитването и в случай  на последващи въпроси. Няма  да споделяме  тази  информация  с трети страни без Вашето съгласие.

 

 1. Използване на информацията

Когато изпратите имейл чрез формата ни за контакт, предоставените от вас лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви отговорим. Тези данни се съхраняват в GMail услугата за електронна поща на сървърите на Google за най- високо ниво на сигурност. Повече можете да научите тук: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Ако имате въпроси за обработката на вашето електронно писмо и свързаните с него  лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана:

 1. Да се свържем с вас чрез имейл или телефон, за да отговорим на Ваше запитване/ съобщение, изпратено ни чрез формата за контакт в уебсайта ни;
 2. Да отговорим на индивидуалните ви нужди при посещенията Ви в уебсайта ни;
 3. Да подобрим нашия уебсайт

 За повече информация може да погледнете  и  нашата  Политика за бисквитки

Социални мрежи:

Информацията, която получаваме от вас, в социалните мрежи, може да бъде следната:

- Вашите публично достъпни данни, които доброволно сте разкрили за себе си в съответната социална мрежа;

- Други данни, които сте  ни изпратили директно в лично съобщение или в коментар в съответната социална мрежа;

- Дали  сте  харесали, коментирали  или тагнали наш постинг;

-Иформацията, която получаваме от социалните мрежи по отношение на реклама и анализ на посещаемостта, се обработва от съответната социална мрежа, като ние виждаме само неперсонализиран анализ на резултатите – например колко човека са харесали наш постинг благодарение на дадена реклама. С цел по- висока ефективност на рекламата, ние може да таргетираме рекламата, тоест да пожелаем тя да се показва само на лица, които попадат в определени критерии. Социалната мрежа обработва данните според критериите, посочени от нас, като ние получаваме неперсонализиран резултат за анализ.

 

 1. Как обработваме вашите лични данни и какви принципи спазваме при обработването им

Като администратор на лични данни, ние обработваме предоставените от Вас лични данни самостоятелно, спазвайки следните принципи за защитата им: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Това включва и задължението ни да Ви информираме за случаи на сериозни нарушения на сигурността или изтичане на  личните данни.

Веднага щом периодът за обработка изтече или целта на обработката престане да съществува, ние изтриваме Вашите лични данни.

 

 1. Разкриване пред трети страни

 Вашата лична информация, предоставена на нас, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и със съответните законови основания. Ние не продаваме по никакъв начин вашата лична информация.

  Неличната информация  от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел единствено и само управление на рекламата на „КАСТ“ ЕООД. 

  Използвме бисквитки, за да анализира активността на потребителите. Повече за употребата на бисквитки в нашия сайт вижте в нашата „Политика за бисквитки".

 

 1. Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена.

 

 1. Право на достъп до информацията

По всяко време имате право на безплатна информация за съхраняваните лични данни, техния произход и получател, както и целта на обработката на данните и правото да коригирате, блокирате или изтривате тези данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в сайта ни на страницата Контакти, чрез формата за контакт.

 

 1. Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие  се съгласявате с нашата политика на поверителност.

 

 1. Право на промяна

Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

 

 

Сподели