Сграда - бул. "Т. Александров"

Предвижда се сградата да бъде част от съвременен делови център на столицата с Европейска визия. Експлоатацията на сградата ще бъде с предимно офисна функция, осигурена с необходимите парко места с лице към бул. "Тодор Александров" и автомобилен достъп от ул. "Одрин", както и до ул. "Овчо поле".

Развитието на тази част като нов градски център се обуславя от близостта му както с административния, така и с историческия център,където са средоточени институции от национално и градско значение. 

Застрояването позволява реализиране на озеленяване над минималните 15%.

 

Етап: Градоустройствени процедури

 

 

Сподели