Контакти

Офис София

Адрес: София ,бул."Тодор Александров"№85-87,офис,етаж.1

Телефон: 02 954 96 93; 02 954 91 34; 02 954 96 10
E-mail: office_sofia@kast.bg

Продажби София

Ваня Димова

Адрес: София 1612, бул."Тодор Александров"№85-87,офис,етаж 1
Телефон: 02 954 96 93; 0888 922 363;
E-mail: v.dimova@kast.bg

Технически отдел

инж. Петър Велинов;  инж. Стоян Големанов

Адрес: София 1612, бул."Тодор Александров"№85-87,офис,етаж 1

Телефон: 02 954 9610
E-mail: welinow76@hotmail.com

Информация за контакт

Контактна форма